Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó
Honvéd Férfikar - 2016. december 7.

 Honvéd Férfikar - 2016. december 7. - Magyar Tudományos Akadémia Díszterme


A lemezbemutató hangverseny többnyire ígéretes: azzal kecsegteti a potenciális hallgatót, hogy az előadó a műsort megörökítésre méltóan birtokolja, azaz, tudja megszólaltatni. Ezt a tudást akkor is feltételezzük, ha tudjuk: a stúdiómunka ismétléseket-korrigálásokat tesz lehetővé, amire „élőben” nincs mód. Tehetjük ezt annál is inkább, mivel a hangfelvétel készítésétől a megjelenéséig eltelt idő alatt „beérhet” méginkább az anyag, ráadásul, a közönség, a közvetlen élmény adásának lehetősége további inspirációt jelent a fellépőknek.
Bartók Emlékévben Bartók-felvétel, ráadásul nem is a Bartók Új Sorozat új korongjaként, hanem mintegy belső indíttatásból, avagy személyes szempontokat követve: feltétlenül érdekes, kiváltképp, ha olyan ritkaságokat ígér, mint a szerző férfikarai. A Honvéd Férfikar, miként a hangverseny műsorfüzetében is olvashatjuk, „Európa kevés hivatásos férfikarainak egyike”, ez is megérdemli a figyelmet. A Muzsika mellékleteként alapvető jelentőségű információforrássá vált Koncertkalendáriumban is szerepelt a december 7-i rendezvény, feltüntetve, hogy a rendező cégnél, valamint a koncertet megelőző órában a helyszínen váltható jegy. Éppen ezért rendkívül elszomorítónak tartottam, hogy leginkább rokonok, barátok és ismerősök kis csapata képezte az „Időtlen klasszikusok” sorozat 2. estjének közönségét. A szakma (kiváltképp a karvezetők) feltételezhetően saját próbáikra (s egyéb hivatalos elfoglaltságaikra) hivatkozva maradtak távol. Pedig nagyon tanulságos lett volna!
A kritikus nem tagadhatja: kényes helyzetbe került, tehát egyszerű értékelés helyett kénytelen „körbejárni” a jelenség holdudvarát.
Köztudott, hogy felszabadult a jogvédelem alól a bartóki zenei örökség. Kétélű fegyver kerül így avatott és avatatlan kezekbe: elhárultak (elsősorban anyagi) akadályok a Bartók-művek előadása elől, ami az optimistákban és a naivakban azt a reményt kelti, hogy mostantól szélesebb körű játszottság (és élőzenekénti hallhatóság) következtében jobban bekerül a köztudatba Bartók zenéje. A pesszimizmus jogos árnyékát az veti erre az illuzórikus képre, hogy a szabadsággal egyszersmind védtelenné is vált az életmű, méltatlanul, akár a szerző nevét és zenéjét „áruvédjegyként” alkalmazva, bárki „felhasználhatja”, immár korántsem a művészi minőség és érték felmutatásaként.
Ennek a szabadságnak azonban mindenképp óriási haszna, hogy a méltán piedesztálra állított értékek emberközelbe kerülhetnek, tehát „kézközelbe”. Feltehetően ez is közrejátszott abban, hogy a Honvéd Férfikar Strausz Kálmán Liszt-díjas karnagy vezetésével szeptemberben hangfelvételen megörökítette Bartók férfikarait. Mintegy háromnegyed órányi hallgatnivaló a gazdag életműből, pillanatképek bő három évtizedből.
Ez a vállalkozás kétségkívül mérföldkő a Honvéd Férfikar életében. Repertoárjuk zenetörténetileg legújabb fejezetébe tartoznak ezek a kórusok, amelyek a több generációhoz tartozó tagságot nyilvánvalóan szokatlan feladat elé állítják. Pontosabban, a feladat önmagában talán nem is tűnik olyan nehéznek, hiszen az énekelnivaló (mármint a szólamanyag) számukra megoldható, ám a struktúra egészének megjelenítése az egyes tételekben ennél többet kíván. Strausz Kálmán tiszteletre méltó igényességgel figyel az intonációra, de némely hangszín-esetlegességek alkalmanként kivédhetetlenek. S főképp nehéz feladat a 41 kórustaggal megvalósítani azokat az érzékeny tempóváltásokat és agogikákat, amelyek a tételek savát-borsát adják. Amit hallunk tőlük: leginkább pedánsnak mondható, mert a pontossághoz sokkal több, például nagyobb szabadság (mondhatni, az előadói utasításoknak nemcsak bátrabb, de átgondoltan felvállalt követése) lenne szükséges. 
Mintának korántsem mondható ez az interpretáció, de példának annál inkább: arra serkenthetné a különböző éneklő együtteseket, hogy maguk is megszólaltassák, akár saját kedvükre és kisebb környezetük gyönyörködtetésére, ezeket a kórustételeket.
A műsorfüzetből kiderült: a Honvéd Énekkar turnékon, interaktív énekórák keretében országhatárainkon túl is népszerűsítette ezeket a műveket. Ennek az elkötelezettségnek az ismeretében számukra a következő lépést a kompozíciók meglévő interpretációinak megismerése jelentené, s a leszűrt zenei tanulságoknak a beépítése saját előadásukba. (Fittler Katalin)
 

Eseménynaptár

<< Előző év / hónap
Köv. év / hónap >>
Mai dátum
Események
Közeli események:

Fórum

Jelentkezzen be az oldal tetején levő bejelentkezés mezőben!